MEDICA PRO FAMILIA

  

PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO    I 

PORADNIE SPECJALISTYCZNE  oraz LABORATORIUM

 


telefon :  61 863 00 48
  

  
 
Zapisy do lekarza: osobiście, za pośrednictwem osób upoważnionych, telefonicznie lub elektronicznie przez rejestrację internetową.
Zamówienia recept na leki stosowane przewlekle j/w, dodatkowo można skorzystać ze skrzynki pocztowej przy wejściu do przychodni (realizacja recept w ciągu tygodnia).
Rezygnujemy z obsługi skrzynki mailowej.
Przypominamy, że według ustawy, świadczenia udzielane dzieciom do lat 6, odbywają się wyłącznie w bezpośrednim kontakcie z małym pacjentem w poradni.
 
 
REJESTRACJA ON-LINE wyłącznie do zadeklarowanego->lekarza rodzinnego  
 
 
Przed wykonaniem telefonu do przychodni należy przygotować:
 
pesel, długopis, kartkę, ew. kod skierowania do specjalisty. 

 

 

Wymagane od pacjentów zachowanie reżimu sanitarnego - odstępy, maseczki, wskazane rękawiczki.

 
 
Pacjenci mający aktualnie jakiekolwiek objawy infekcji , niezależnie od wieku, są podejrzani o zakażenie koronawirusem .
 
 
 
 
Prosimy o donoszenie kopii dokumentacji medycznej, kart informacyjnych m. in. ze szpitali, odpowiedzi od specjalistów, osobiście do przychodni lub pozostawienie w skrzynce pocztowej przychodni.
 
 
 
 
 
Przypominamy, że ustawowo obowiązują szczepienia u dzieci i młodzieży. Przypominamy o zaległych szczepieniach zwłaszcza u 5-cio, 12-sto i 17/18-sto latków.
 
 
Przypominamy też, że dzieci, które skończyły 6 lat i więcej mają co najmniej rok zaległości w szczepieniach, które powinny być wykonane po ukończeniu 5 lat. 
 
 
Dokładną godzinę szczepienia prosimy uzgodnić telefonicznie.
 
 

W naszej przychodni przy Ziębickiej 16a dostępna jest szczepionka dla dorosłych przeciwko Pneumokokom (odpłatna) - PNEUMOVAX 23.

Zachęcamy do szczepień po uprzedniej rejestracji telefonicznej.

 

 

 

                                    eRECEPTA 

 


 W związku z wejściem w życie ustawy o ochronie danych osobowych RODO Informujemy o konieczności okazywania dokumentu tożsamości lub karty OSOZ podczas rejestracji.
Dokumentacja medyczna w tym recepty, badania laboratoryjne udostępniane są osobie której dotyczą, opiekunowi prawnemu lub osobie drugiej po okazaniu / złożeniu upoważnienia.
 
 
 
 
 

Przychodnia realizuje
Program Profilaktyki Nowotworów Skóry 
 
 
 
Zarejestruj się na badanie:  -  ppns.wco.pl
 

Ankieta do programu kardiologicznego  -   CHUK
 
 
Program kardiologiczny realizowany jest w ramach umowy z NFZ w zakresie POZ dla zdeklarowanych pacjentów, kończących w danym roku kalendarzowym 35, 40, 45, 50, 55 lat, u których nie rozpoznano dotychczas scorzenia układu krążenia (zwłaszcza nadciśnienia tętniczego) oraz cukrzycy.
 
 

 

 PROGRAM PROFILAKTYCZNY 40+ ZAWIESZONY

Z przyczyn technicznych, stojących głównie po stronie MZ - brak oprogramowania, zmuszeni jesteśmy zawiesić program profilaktyczny 40+.

 

 
 
 
                                      UWAGA !
ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA DEKLARACJI DO PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWEJ
 
 
 

 

Poradnia Okulistyczna :

zabiegi kapsolutomii laserem typu YAG

Rejestracja telefoniczna.

 

Wszyscy lekarze pracujący w ramach NFZ,

przyjmują również prywatnie ( nie dotyczy lekarzy POZ ) - 

szybkie terminy, bez kolejki, poza godzinami kontraktów z NFZ.