MEDICA PRO FAMILIA - CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH 

 

 - EKG - 30 zł (bez opisu)

- Poradnia Lekarza Rodzinnego - wizyta 200 zł

- Poradnia Medycyny Pracy - cena zależna od stanowiska i wymaganych badań dodatkowych

- Badania Kierowców - prawo jazdy - cena 200 zł

- Poradnia Ortopedyczna - wizyta 200 zł

- Poradnia Kardiologiczna - wizyta 200 zł

Echo Serca - 200 zł

- Poradnia Laryngologiczna - wizyta 200 zł 

- Poradnia Okulistyczna - wizyta 200 zł , Laser - 400 zł

- Poradnia Preluksacyjna - wizyta 250 zł 

- Poradnia Urologiczna - wizyta 200 zł 

- Poradnia Pulmonologiczna - wizyta 200 zł (z badaniem spirometrycznym - 250 zł)

- Poradnia Chirurgiczna - wizyta 200 zł

- USG jamy brzusznej - 150 zł 

- USG szyi - 190 zł 

- USG Doppler kończyn dolnych - 180 zł 

- USG Doppler kończyn górnych - 180 zł

- USG naczyń dogłowowych - 180 zł

 

Cennik usług laboratoryjnych dostępny w rejestracji i w laboratorium.

 

 

WARUNKI UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że za udostępnianie dokumentacji medycznej po raz kolejny, podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę. Wysokość odpłatności określa Ustawa z 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta art. 27 (Weszła w życie 11 maja 2017). Podstawę wyliczenia kwoty odpłatności jest publikowana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. 

Maksymalna wysokość opłat za:

* jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale; 

* jedną stronę kopii lub wydruku dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale; 

* sporządzenie kopii na elektronicznym nośniku danych, jeśeli zakład prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej – nie może przekraczać 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. 

 

 
Kopia jednej strony dokumentacji medycznej w Przychodni Medycyny Rodzinnej Medica Pro Familia  -  0,30 zł