STRUKTURA

PRZYCHODNI MEDYCYNY RODZINNEJ

MEDICA PRO FAMILIA

 

 

PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO

  - Poradnia Lekarza Rodzinnego

ZESPÓŁ PORADNI SPECJALISTYCZNYCH

 Umowa z NFZ

- Poradnia Chirurgiczna

- Poradnia Kardiologiczna

- Poradnia Laryngologiczna

- Poradnia Okulistyczna

- Poradnia Preluksacyjna

- Poradnia Pulmonologiczna

- Poradnia Urologiczna

Patrz zakładka Poradnie Specjalistyczne >>

Bez Umowy z NFZ

- Poradnia Medycyny Pracy,  Badania Kierowców - lek.med. Violetta Fiedler-Łopusiewicz

- Poradnia Neurologiczna - w ramach poradni medycyny pracy - lek.med. Dorota Strzelecka

- Poradnia Ginekologiczna 

- Poradnia Ortopedyczna - lek. med. Piotr Harasymczuk, lek. med. Adam Kowalczyk

- Poradnia Audiologiczno - Foniatryczna - lek. med. Waldemar Wojnowski

 

 

 

LABORATORIUM ANALITYCZNE

 

 Gabinety diagnostyczno - zabiegowe z Gabinetem Szczepień