MEDICA PRO FAMILIA - CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH 

 

 - EKG - 30 zł (bez opisu)

- Poradnia Lekarza Rodzinnego - wizyta 100 zł

- Poradnia Medycyny Pracy - cena zależna od stanowiska i wymaganych badań dodatkowych

- Badania Kierowców - prawo jazdy - cena 200 zł

- Poradnia Neurologiczna - wizyta 70 - 100 zł

- Poradnia Ginekologiczna - profil ginekologiczno - onkologiczny wizyta 120 złł

( w cenie zawarte badania w zależności od potrzeb np. cytologia, USG )

- Poradnia Ortopedyczna - wizyta 120 zł

- Poradnia Audiologiczno - Foniatryczna - wizyta 100 zł 

- Poradnia Kardiologiczna - wizyta 100 zł

Echo Serca - 100 zł

- Poradnia Laryngologiczna - wizyta 100 zł 

- Poradnia Okulistyczna - wizyta 100 zł 

- Poradnia Preluksacyjna - wizyta 100 zł 

- Poradnia Urologiczna - wizyta 100 zł 

- Poradnia Pulmonologiczna - wizyta 60 - 100 zł

Testy z krwi - 140 zł

Testy płatkowe - 130 zł

 

- Poradnia Chirurgiczna - wizyta 100 zł

- USG jamy brzusznej - 85 zł 

- USG tarczycy - 85 zł 

- USG Doppler kończyn dolnych - 100 zł 

- USG Doppler kończyn górnych - 100 zł

- USG naczyń dogłowowych - 85 zł

 

Cennik usług laboratoryjnych dostępny w rejestracji i w laboratorium.

 

 

WARUNKI UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że za udostępnianie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę. Wysokość odpłatności określa Ustawa z 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta art. 27 (Weszła w życie 11 maja 2017). Podstawę wyliczenia kwoty odpłatności jest publikowana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. 

Maksymalna wysokość opłat za:

* jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale; 

* jedną stronę kopii lub wydruku dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale; 

* sporządzenie kopii na elektronicznym nośniku danych, jeśeli zakład prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej – nie może przekraczać 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. 

 

 
Kopia jednej strony dokumentacji medycznej w Przychodni Medycyny Rodzinnej Medica Pro Familia  -  0,30 zł