MEDICA PRO FAMILIA

 

  

PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO    I 

PORADNIE SPECJALISTYCZNE  oraz LABORATORIUM

 
 

 W związku z wejściem w życie ustawy o ochronie danych osobowych RODO Informujemy o konieczności okazywania dokumentu tożsamości lub karty OSOZ podczas rejestracji.
Dokumentacja medyczna w tym recepty, badania laboratoryjne udostępniane są osobie której dotyczą, opiekunowi prawnemu lub osobie drugiej po okazaniu / złożeniu upoważnienia.
 
 

 
 
 
                                      UWAGA !
ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA DEKLARACJI DO PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWEJ
 
 W związku z wejściem w życie nowej ustawy z dnia 27.10.2017 o Podstawowej Opiece Zdrowotnej, wprowadzającej konieczność  tworzenia tzw. "Zespołu POZ", Przychodnia Medycyny Rodzinnej "Medica Pro Familia" otwiera :
                Poradnię Pielęgniarki POZ - Środowiskowej

 
 

REJESTRACJA ON-LINE wyłącznie do zadeklarowanego->lekarza rodzinnego  

 

TESTY ALERGICZNE

NIETOLERANCJA POKARMOWA   szczegóły

 

 

 

Poradnia Okulistyczna :

zabiegi kapsolutomii laserem typu YAG

Rejestracja w celu wykonania zabiegu : tel.  61 64 66 888

 

Wszyscy lekarze pracujący w ramach NFZ,

przyjmują również prywatnie ( nie dotyczy lekarzy POZ ) - 

szybkie terminy, bez kolejki, poza godzinami kontraktów z NFZ.