MEDICA PRO FAMILIA

 

PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO    I 

 PORADNIE SPECJALISTYCZNE  oraz LABORATORIUM

Zapraszamy do nowej poradni ginekologiczno-onkologicznej

Wszyscy lekarze pracujący w ramach NFZ, przyjmują również prywatnie - 

szybkie terminy, bez kolejki, poza godzinami kontraktów z NFZ.